Eşti aici

Biserica Parohiei Budele-Sășcioara
Biserica Parohiei Budele-Sășcioara
Interiorul Bisericii din Budele
Interiorul Bisericii din Budele
Interiorul Bisericii din Budele
Interiorul Bisericii din Budele
Strana bisericii din Budele
Strana bisericii din Budele
Interiorul Bisericii din Sășcioara
Interiorul Bisericii din Sășcioara
Credincioși din Sășcioara
Credincioși din Sășcioara
Credincioși din Sășcioara
Credincioși din Sășcioara

Prezentarea Parohiei Budele-Sășcioara

7 Ianuarie 2016

Parohia Budele-Săscioara cuprinde satul Săscioara ce aparține comunei Zătreni şi satul Budele ce aparține comunei Tetoiu. 

Comuna Zătreni este situată în sud-vestul judeţului, pe cursul mijlociu al râului Olteţ. Primul document care-i atestă existenţa este un act emis de la 2 august 1453 de domnitorul Vladislav al II-lea.

Parohia Budele-Săscioara cuprinde satul Săscioara ce aparține comunei Zătreni şi satul Budele ce aparține comunei Tetoiu. 
Satul Săscioara, împreună cu satele Budele şi Nenciuleşti au făcut parte din comuna Săscioara care a fost desființată în anul 1950 în urma reformei administrative . Astfel, satul Săscioara a fost arondat comunei Zătreni , județul Vâlcea, iar satul Budele a fost arondat comunei Tetoiu, județul Vâlcea, în schimb parohia a rămas formată din satele Budele şi Săscioara.

Istoria satului Sășcioara

Satul Săscioara a fost atestat documentar din anul 1577 , printr-un hrisov semnat de Pătraşcu Voievod, prin care se întăreşte lui Neag cu frații şi verii săi moşie în Săscioara.
Locuitorii ambelor sate s-au ocupat cu agricultura şi creșterea animalelor până în 1950. După această dată bărbații au plecat pe şantiere lucrând ca zidari şi mozaicari, meșteri recunoscuți în țară şi străinătate prin profilul meseriei lor. Femeile din ambele sate au rămas acasă ocupându-se de agricultură şi creșterea animalelor.

Pe raza ambelor sate nu au existat clăcaşi, țăranii încadrându-se în categoria de moşneni.

Așezare geografică

Cele două sate Budele şi Săscioara sunt așezate într-o zonă deluroasă la altitudine de 92 de metri față de nivelul mării.

Biserici atestate

În satul Săşcioara a existat o biserică de lemn cu hramul Cuvioasa Parascheva, construită de preotul Dumitraşcu Popescu, Parschiva Nanescu şi unii credincioşi la o dată necunoscută. Deteriorată fiind, în 1832 s-a renovat, prin grija preoţilor Ilie şi Ioan, a lui Nicolae Ciucă şi a enoriaşilor, iar după alții, în mahalaua Sasu, Biserică din zid, cu hramul,,Buna Vestire", făcută în anul 1826 de Dimitrie Oculescu, în prezent nu mai este.
Mahalaua Vâlceleşti a fost construită o biserică din lemn cu hramul Sfântul Nicolae în anul 1800 de părintele Ioan Vâlcea împreună cu Anghel Popescu şi ceilalți locuitori . 
Despre alte biserici neatestate documentar, unul din enoriaşii bisericii pe nume Ionescu Ştefan, povestea în urmă cu 50 de ani că un picior de biserică se găsește în punctul Cobreşti unde ar fi îngropată şi Sfânta Masă din altarul bisericii, un alt picior de biserică se află lângă părul Budele-Săscioara, lângă şcoala cu clasele 1-8.
Existența a trei cimitire abandonate atestă că satul Săscioara este foarte vechi.
Preoții şi diaconu de la bisericile din Săscioara din anii 1830: Popa Ilie, Dumitru Nănescu, Popa Ioan, Popa Nicolae, Diaconu Ioan, Popa Dumitraşcu etc.
În anul 1907, în Săscioara a început construcția unei noi biserici de boierii Ciochină Ion şi Prunescu Petre împreună cu sătenii, aceasta fiind terminată în anul 1908.

Din preoții care au făcut servicii religioase în această Biserică amintim: 
- Pr. Anița Nicolae, absolvent al Facultății de Teologie București, preot paroh din 01-09-1940 până în anul 1959 , atunci când a fost arestat şi condamnat politic la 20 de ani de închisoare. A fost eliberat în anul 1965;
- Pr. Popescu Cezar între anii 1959-1963;
- Pr. Cazacu Ion între anii 1963-1964 ;
- Pr. Roşca Romică între anii 1964-1968 ;
- Pr. Moraru Cornel : 21 iulie 1968 până la 1 iunie 1974 ; 
- Pr. Bărbuț Gheorghe între anii 1974-1996, preot tânăr a început renovarea bisericii din Săscioara începând cu turlele şi partea exterioară şi terminând cu partea  interioară prin refacerea picturilor, toate acestea s-au făcut cu fonduri date de Arhiepiscopia Râmnicu Vâlcea şi contribuția locuitorilor satelor Budele şi Săscioara.

Din fondurile alocate de Arhiepiscopia Râmnicului cât şi cu contribuția enoriaşilor parohiei, a început construcția unei biserici în satul Budele, dar în acest timp o boală necruțătoare îl dobora pe preotul Bărbuț Gheorghe, curmându-i viața fără a-şi vedea visul realizat.

Biserica din satul Budele

Stegăruş Iulius Florin între anii 1996-2011.Părintele a terminat construcția bisericii din satul Budele, aceasta fiind pictată şi sfințită în anul 2000 de către I.P.S. Gherasim.

În prezent, preot paroh al acestei parohii este Dumitrana Ioan Cosmin hirotonit pe data de 1 Noiembrie 2011. Începând cu această dată, până în prezent la biserica din satul Budele s-a pus un paratrăsnet, s-a terminat şopronul praznicar din curtea Bisericii, s-a făcut o clopotniță nouă şi s-a cumpărat un clopot nou, iar la Biserica din satul Săscioara s-a făcut un şopron praznicar nou, s-a schimbat tocăria exterioară cu alta nouă şi s-au făcut două cutii noi mai mari pentru arderea lumânărilor.

Alte articole despre:

Adăugați un comentariu

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular